„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Gorliccy strażacy wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu gorlickiego od 28 sierpnia do 25 września 2020 roku uczestniczyli w dystrybucji czterech  partii środków ochrony indywidualnej

Wakacje za nami strażacy powiatu gorlickiego interweniowali w tym okresie 269 razy.

W każdym z szesnastu województw odbywają się konferencje dla firm, poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym.

W dniach 21 lipca 22 i 23 lipca 2020 r. na Zalewie Klimkówka przeprowadzone zostały ćwiczenia z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio