Kierownik sekcji
mł. bryg. mgr inż. Ostrowski Piotr


tel.(18)3549330

 

Młodszy Specjalista
kpt. inż. Grzegorz Grygowicz


tel.(18)3549331

 

 

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Czeluśniak Andrzej


tel:(18)3549350

 

     
   

Z-ca Naczelnika Wydziału
mł.bryg. inż. Migacz Piotr


tel: (18)3549303

 

Tradycyjnie miesiąc maj jest okresem, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W ramach tych obchodów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej organizuje od 4 maja do 30 maja br. akcję „Dni ochrony przeciwpożarowej – otwarte strażnice 2015”.

Ponad 100 tysięcy osób między innymi: funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze szkół pożarniczych i strażacy Zakładowych Straży Pożarnych wzięli udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio