Tradycyjnie jak co roku burmistrz Gorlic zaprosił krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża na okolicznościowe spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W niedzielę 17 listopada 2019 roku w salach konferencyjnych kościoła parafialnego w Moszczenicy  Kluby Honorowych Dawców Krwi  Moszczenica i  Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

Protokół z VII etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

Ogłoszenie o zakończeniu naboru Nr 1 2019 do służby przygotowawczej w KP PSP w Gorlicach

 

 

W niedzielę 17 listopada 2019 roku kluby HDK przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach, HDK Moszczenica i  parafia Moszczenica  organizują zbiórkę krwi na potrzeby pacjentów gorlickiego szpitala.

List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio