Protokół Nr 6 z VI etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

List Prezesa Rady Ministrów kliknij: tutaj

 

 

List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MSWiA. Kliknij: tutaj

 

Protokół Nr 5 z V etapu naboru do służby w KP PSP w Gorlicach

20 września  2019 roku w sali audiowizualnej CKPiU w Gorlicach przeprowadzono  szkolenie pod nazwą „Postępowanie z przesyłką niebezpieczną oraz postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio