Protokół Nr 1 z I etapu naboru do służby w KP PSP Gorlice kliknij: Tutaj

4 września 2019 roku w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w Libuszy, Szalowej i Gładyszowie odbyły się spotkania funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Gorlicach  z przedstawicielami Jednostek OSP.

2 września 2019r. 10 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie Kierowców - Konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Wakacje za nami strażacy powiatu gorlickiego interweniowali w tym okresie 185 razy. Strażacy 118 razy alarmowani byli do miejscowych zagrożeń, 61 razy uczestniczyli w gaszeniu pożarów i 6 razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych.

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio