Tradycyjnie jak co roku burmistrz Gorlic Witold Kochan zaprosił krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża na okolicznościowe spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które odbyło się w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach w dniu 13 listopada 2014r.

  Dostojnych zaproszonych gości przywitał w imieniu gospodarza prowadzący uroczystość długoletni działacz i animator ruchu PCK Andrzej Orchel. Na spotkanie przybyli, między innymi: wicestarosta gorlicki Karol Górski, członek Zarządu Głównego PCK Jerzy Kornaus z małżonką, Wójt Gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, Wójt Gminy Lipinki Czesław Rakoczy, Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Gorlicach Marian Sikora oraz kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Gorlicach Renata Śliwa. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania hymnu czerwonokrzyskiego oraz uczczono minutą ciszy pamięć krwiodawców którzy odeszli na wieczną wartę. Kolejnym punktem programu był koncert w wykonaniu młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Gorlicach. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów i życzeń pod adresem krwiodawców oraz osób wspierających ruch krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie było też okazją do wyróżnienia krwiodawców, działaczy PCK i osób wspierających.
W gronie wyróżnionych znaleźli się członkowie Klubu HDK z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.
Listy gratulacyjne za humanitarny i bezinteresowny dar krwi dla ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka od Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża prof. nadzw.  dr hab. Mieczysława Pasowicza  otrzymali:
- asp. sztab. Krzysztof Kluk,
- mł. ogn. Grzegorz Grądalski
Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan nadał Medal 650-lecia lokacji Gorlic za ogromne zaangażowanie i wyjątkowe osiągnięcia w promowaniu honorowego krwiodawstwa na ternie miasta  mł. bryg. Dariuszowi Surmacz.
Warto nadmienić, że w 2014 roku Klub HDK Przy KP PSP w Gorlicach zorganizował dwie zbiórki krwi w ramach IX edycji ogólnopolskiej akcji strażacy w honorowym krwiodawstwie -  "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew” pozyskując 33 litry krwi, która trafiła do potrzebujących jej pacjentów gorlickiego szpitala.

         

          

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio