Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej) była w dniu 19 listopada 2014r. miejscem ćwiczeń Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Gorlicach oraz jednostek OSP z terenu gminy Uście Gorlickie i Ropa.

Cerkiew w Brunarach wybudowana została w XVIII wieku. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przed przystąpieniem do ćwiczeń strażacy zapoznali się z obiektem oraz drogami dojazdowymi i pożarowymi a także przeprowadzono ocenę zaopatrzenia wodnego. Wyżej wymienione elementy rozpoznania mają duże znacznie dla sprawnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku powstania pożaru w tego typu obiektach architektury drewnianej. Scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń zakładał zapalenie się części dachu i jednej z wież cerkwi w skutek uderzenia pioruna. W wyniku powstałego pożaru zagrożony był cały budynek cerkwi ze względu na jego drewnianą konstrukcję. Zadaniem przybyłych na miejsce zastępów z JRG w Gorlicach oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Uście Gorlickie i Ropa było ugaszenie pożaru. Ze względu na rodzaj i miejsce pożaru do działań gaśniczych użyto podnośnika SH24 oraz działka wodno-pianowego DWP16 co miało na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się ognia do wnętrza kościoła. Podczas tego typu pożarów największym problemem jest zaopatrzenie wodne. W związku z tym skupiono się na przećwiczeniu systemu przetłaczania wody. Jednak wynikłe podczas ćwiczeń problemy ze sprzętem nie pozwoliły zrealizować w pełni wariantu przepompowywania. W związku z zaistniałą sytuacją by zapewnić wymaganą  intensywność powierzchniową podawania wody w natarciu do pożaru dodatkowo wodę do pożaru  dowożono samochodami pożarniczymi. Wodę pobierano z rzeki Biała. W manewrach wzięło udział 35 strażaków w tym: 3 zastępy z JRG w Gorlicach oraz jednostki OSP z terenu gminy Uście Gorlickie i Ropa: OSP Brunary, Gładyszów, Ropa, Śnietnica i Uście Gorlickie. Na zakończenie odbyło się krótkie podsumowanie ćwiczeń. Cel ćwiczeń czyli, wypracowanie możliwości rozwinięć taktycznych, ale przede wszystkim sprawdzenie możliwości dostarczenia wody na miejsce pożaru został osiągnięty. Z przeprowadzonych ćwiczeń wyciągnięto wiele wniosków, które pozwolą na lepsze przygotowanie strażaków do działań podczas gaszenia pożarów tego typu obiektów.

  

   

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio