W dniu 28 listopada w siedzibie JRG w Krynicy Zdroju odbyło się kolejne już szóste coroczne spotkanie z kierownikami kolei linowych z terenu powiatu nowosądeckiego i gorlickiego.

Organizatorem warsztatów jak co roku była Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu. Oprócz kierowników kolei linowych w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele GOPR z Naczelnikiem Michałem Słaboniem na czele, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie st. kpt. Szymon Jakubiec, strażacy z KM PSP w Nowym Sączu, oraz mł. bryg. Dariusz Surmacz i st. kpt. Piotr Migacz z KP PSP w Gorlicach. Zaproszonych gości i prelegentów przywitał Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka. Spotkanie miało na celu przygotowanie kolei oraz służb mogących uczestniczyć w akcjach ratowniczych i ewakuacyjnych w nadchodzącym sezonie zimowym. Strażacy z Gorlic corocznie biorą udział w spotkaniu ponieważ kolej linowa Ski Park Magura zabezpieczana jest przez SGRW będącą w strukturach JRG Krynica Zdrój. Podczas prelekcji omówiono problemy związane z ewakuacją kolei w przypadku ich awaryjnego zatrzymania. Wszystkie służby uczestniczące w spotkaniu przedstawiły stan przygotowań do nadchodzącego sezonu zimowego i do prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych.

Foto: KM PSP w Nowym Sączu

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio