W dniu trzeciego i szóstego grudnia 2014r. gorliccy strażacy byli alarmowani w godzinach wieczornych do przeprowadzenia pomiaru stężenia zawartości tlenku węgla do mieszkań w budynkach wielorodzinnych w Gorlicach przy ul. Kopernika (03.12.2014r.) i ul. Jagiełły (06.12.2014r).

W obydwu przypadkach miejscem gdzie wystąpienie tlenku węgla spowodowało  utratę przytomności i  zasłabnięcie była  łazienka. Urządzenie pomiarowe podczas pomiaru w mieszkaniu przy ul. Kopernika  gdzie straciła przytomność młoda kobieta wykazało 95 ppm (95 mg/m3) a więc znacznie przekraczające  dopuszczalne normy. Podczas pomiaru w łazience  w mieszkaniu przy ul. Jagiełły gdzie też zasłabła młoda kobieta urządzenie pomiarowe wykazało 57 ppm (57 mg/m3).
Zespół  ratownictwa medycznego w obydwu przypadkach podjął decyzję o przewiezieniu kobiet  do szpitala. Stężenie, które wykazała aparatura pomiarowa w w/w interwencjach stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. Wszystko wskazywało  by na to że przyczyną tych zdarzeń była niesprawna instalacja wentylacyjna lub piec gazowy bo strażacy po przewietrzeniu mieszkań wykonali kolejne pomiary w pomieszczeniach budynków i urządzenie nie wykazało obecności tlenku węgla.
W opisanych wyżej zdarzeniach na szczęście nie doszło do tragedii ale ku przestrodze przypominamy mieszkańcom powiatu gorlickiego, że przed sezonem grzewczym i w trakcie jego trwania sprawdzajmy urządzenia którymi będziemy ogrzewać nasze domy, dbajmy o drożności przewodów spalinowych, dymowych i co jest bardzo istotne nie zatykajmy kratek wentylacyjnych ponieważ tlen jest niezbędny do spalania, a jego brak jest przyczyną  tworzenia się niewyczuwalnego przez człowieka bezbarwnego, bezwonnego i niebezpiecznego dla zdrowia i życia  gazu tlenku węgla.

Więcej informacji jak się ustrzec zatrucia tlenkiem węgla: TUTAJ

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio