W czwartek 31 lipca w siedzibie firmy Saint-Gobain HPM Polska Oddział Adfors Polska odbyło się uroczyste przekazanie deski ortopedycznej  dla Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.Deskę  przekazała na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. bryg. Dariusza Grygowicza  i Z-cy D-cy JRG mł. bryg. Dariusza Surmacza  Pani Dyrektor Generalna Magdalena Kokosz. Wartość przedmiotu darowizny to kwota 2.405.70 zł. Jest to sprzęt, który w ostatnim czasie jest bardzo często używany przez strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.  Gorliccy strażacy od wielu lat współpracują z firmą  Saint-Gobain HPM Polska Oddział Adfors Polska  organizując ćwiczenia i szkolenia co przynosi obopólne korzyści. Otrzymana deska ortopedyczna trafi na wyposażenie Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Gorlicach i dzięki temu każdy z trzech  posiadanych przez jednostkę samochodów pożarniczych będzie wyposażony w pełni w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach składa serdeczne podziękowania na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Kokosz za otrzymaną deskę ortopedyczną Millennia aby jak najrzadziej była używana podczas akcji ratowniczych  a służyła tylko do ćwiczeń i doskonalenia umiejętności z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio