Okres świąteczno - noworoczny, to czas kiedy pojawiają się w sklepach i na straganach różnego rodzaju petardy i fajerwerki. Efekt hukowo-błyskowy który dzięki nim uzyskujemy ma niejednokrotnie uświetnić różnego rodzaju uroczystości i imprezy.

Najwięcej tych materiałów jest używane podczas nocy sylwetowej chcąc powitać hucznie Nowy Rok. Podczas tego typu pokazów pirotechnicznych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ nieumiejętne obchodzenie się  tymi materiałami może być przyczyną oparzeń, utraty wzroku, uszkodzeń ciała  a nawet  i śmierci.  Niech to będzie czas składania sobie życzeń i planowania tego, co będziemy robić w przyszłości. Pamiętajmy że od nas samych zależy aby ten szczególny czas świąteczno - noworoczny nie zakończył się tragicznie.

Mając powyższe na uwadze przypominamy i apelujemy:

Jak i gdzie kupować fajerwerki:
1.Sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym (w całym kraju obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom w wieku poniżej 18 roku życia).
2. Na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim.
3. Petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenia.

Jak w bezpieczny sposób używać fajerwerków i petard:
1.Należy przeczytać dokładnie  instrukcję obsługi znajdującą się na petardach i fajerwerkach.
2.Nie należy używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
3.Nie  należy trzymać odpalonych petard w dłoniach.
4.Osoby pod wpływem alkoholu nie powinny używać fajerwerków i petard.
5.Szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.
6.Nie należy odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach.                                             
7. Przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach.

Jeżeli będziemy przestrzegać w/w zasad użycie materiałów pirotechnicznych podczas rodzinnych pokazów powinno być bezpieczne. Pamiętajmy, jednak że mimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi!
Przypominamy, również że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą od 50 do 500 zł grzywny. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie prezydenta, burmistrza miasta lub wójta gminy.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio