5 października 2019 roku w Sękowej miała miejsce uroczystość związana z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej,

współfinansowanego ze środków NFOŚIGW, WFOŚIGW w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego,  Komendanta Głównego PSP i gminy Sękowa. Strażackie uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 11.00 Mszą Świętą  w intencji strażaków  w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sękowej. Mszę Świętą  koncelebrował i homilię wygłosił  ksiądz Bartłomiej Ołyniec.

Po mszy zebrani udali się na halę sportową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sękowej. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Grzegorza Grygowicza meldunek odebrał brygadier Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Uroczystego powitania gości dokonała Pani Małgorzat Małuch Wójt Gminy Sękowa a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sękowej. W uroczystości udział wzięli m.in. Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stanisław Kogut Senator Rzeczpospolitej Polskiej,  Panie Jadwiga Wójtowicz i Urszula Nowogórska Radne Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Piotr Skrzyniarz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, brygadier Paweł Susło przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  województwa małopolskiego druh Krzysztof Kosiba.

Apel była okazją  do uhonorowania druhów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem dali przykład wzorowej pracy społecznej na rzecz OSP i pomoc bliźniemu podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym medalem

- dh Piotr Drypczak

Srebrnym medalem

- dh Mateusz Tokarz

Brązowym medalem

- dh Artur Kozioł

Odznaką Wzorowego Strażaka wyróżniony został:

- dh Tomasz Krupa

Po uhonorowaniu druhów odznaczeniami nastąpiło poświęcenie średniego samochodu pożarniczego marki Renault. Formalnego przekazania samochodu dokonali Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Piotr Skrzyniarz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, brygadier Paweł Susło przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  województwa małopolskiego druh Krzysztof Kosiba i Pani Małgorzata Małuch Wójt Gminy Sękowa.

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej samochód odebrali dh Albert Apola  oraz druh Tomasz Krupa, którzy jednocześnie dokonali prezentacji samochodu pożarniczego. 

Pani Małgorzata Małuch Wójt Gminy Sękowa skierowała okolicznościowe podziękowania za zaangażowanie w zakup i pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wraz z Prezesem OSP Sękowa Leszkiem Kowalczykiem przekazała zaproszonym gościom okolicznościowe upominki.

 

Zdjęcia: Jan Szczepański

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio