6 października 2019 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej odbył się uroczysty apel związany z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla OSP Szalowa.

Strażackie uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą  w intencji strażaków  w kościele pw. św. Michała Archanioła w Szalowej. Koncelebrowali  ją ksiądz proboszcz Mieczysław Górski i Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Stanisław Porębski.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku o gotowości do uroczystości przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Grzegorza Grygowicza meldunek odebrał brygadier Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Następnie przybyłych gości przywitał Prezes OSP Szalowa dh Radosław Myśliwiec.

W uroczystości udział wzięli m.in. Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stanisław Kogut Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Jadwiga Wójtowicz  Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Kazimierz Koprowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stanisław Kaszyk Wicestarosta Gorlicki, bryg. Jarosław Rospond przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wraz z Zastępcą st. kpt. Waldemarem Krokiem, mł. bryg. Dariusz Surmacz Z-ca Dowódcy JRG w Gorlicach,  ks. Stanisław Porębski powiatowy kapelan strażaków, podinsp. Artur Siedlarz Komendant Komisariatu Policji w Bobowej, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  województwa małopolskiego druh Krzysztof Kosiba.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Mieczysław Górski proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Szalowej. Następnie w imieniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej samochód odebrali dh Marcin Barczyk i dh Mieczysław Radzik. Przed prezentacją samochodu pożarniczego przybyli goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. 

Uroczystość była okazją do podsumowania konkursu plastycznego pod nazwą "Straż oczami dziecka". Nagrody dla laureatów wręczyli Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna oraz dh Krzysztof Kosiba Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Pan  Mariusz Tarsa Wójt Gminy Łużna skierował okolicznościowe podziękowania zaproszonym gościom reprezentującym instytucje zaangażowane w pozyskanie środków finansowych na zakup nowego samochodu dla OSP Szalowa. Na koniec uroczystości Prezes OSP Szalowa dh Radosław Myśliwiec i Naczelnik  OSP szalowa dh Marcin Barczyk przekazali zaproszonym gościom okolicznościowe upominki. Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej z Siedlisk.

Zdjęcia: Lech Klimek

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio