18 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisana i przekazana została umowa na zmodernizowanie gazowej kotłowni centralnego ogrzewania w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego,  Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski Prezes WFOŚIGW w Krakowie, Anna Biederman-Zaręba Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIGW, Maria Gubała Starosta gorlicki, Jadwiga Wójtowicz  Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, st. bryg. Piotr Filipek  p.o. Z-cy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach i st. kpt. Waldemar Krok Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach.

Całkowity koszt modernizacji kotłowni to 110 tys. zł, z czego 50 tys. zł przekaże samorząd województwa małopolskiego, 49 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 6 tys. zł gmina Gorlice i 5 tys. zł gmina Sękowa. Środki te pozwolą m.in. na demontaż istniejącej infrastruktury technicznej kotłowni oraz montaż nowoczesnych pieców grzewczych gazowych wraz z infrastrukturą techniczną.

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio