Od 3 do 5 grudnia 2019 roku strażacy z powiatu gorlickiego wraz ratownikami Grupy Krynickiej GOPR ćwiczyli ewakuację osób uwięzionych na krzesełkach  napowietrznej kolei jednolinowej na stacji narciarskiej Ski Park Magura w Małastowie.

Ćwiczenia poprzedziły zajęcia teoretyczne podczas, których zostały omawiane zagadnienia związane procedurą dysponowania i współdziałania w sytuacji unieruchomienia kolei linowej oraz działań ratowniczych związanych ewakuacją ludzi z wyciągu krzesełkowego z użyciem technik alpinistycznych oraz przy użyciu drabin, D-10 W i D-14W a także poruszano zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas tego typu akcji ratowniczych. Scenariusz ćwiczeń praktycznych przedstawiał się następująco: w stacji narciarskiej Ski Park Magura w Małastowie dochodzi do zatrzymania się wyciągu narciarskiego na skutek awarii. Pracownicy obsługi kolei nie mogą go uruchomić wobec czego kierownik kolei podjął decyzje o ewakuacji narciarzy z wyciągu. O zaistniałym zdarzeniu kierownik wyciągu poinformował Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Gorlicach dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia zgodnie z procedurą strażaków z JRG i OSP oraz ratowników GOPR. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy zabezpieczyli teren akcji i przeprowadzili ewakuację wraz z ratownikami GOPR osób i sprzętu narciarskiego z wykorzystaniem drabiny D-14W oraz technik alpinistycznych. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z JRG Gorlice, KP PSP Gorlice, OSP z Dominikowic, Kobylanki, Uścia Gorlickiego i Klęczan.

Zdjęcia: mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio