Nawiązując do corocznej tradycji w związku z rozpoczynającymi się 27 stycznia 2020 roku w Małopolsce feriami zimowymi, z myślą o najmłodszych pozostających w domach oraz przebywających na półkoloniach i koloniach,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach organizuje akcję „Bezpieczne zimowisko-otwarte strażnice 2020”. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci będą mogły zobaczyć jak w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej służbę pełnią strażacy, zobaczą sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który ratownicy wykorzystują w swojej codziennej służbie. Odwiedzające nas grupy zorganizowane będą brały udział w szkoleniu z wykorzystaniem prezentacji dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w domu i szkole oraz zagrożeń na zamarzniętych ciekach wodnych. Zwiedzanie koszar może odbywać się w każdym dniu tygodnia w godzinach 1000 – 1300 w grupach zorganizowanych pod opieką osób dorosłych. Przed planowaną wizytą w celu rezerwacji najdogodniejszego terminu prosimy o kontakt telefoniczny na numery:

D-ca JRG st. kpt. Marcin Barczyk tel. (18)3549320

Z-ca D-cy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz  tel. (18)3549321

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio