7 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Zajazdu Ostoja w Bobowej zorganizowana została odprawa operacyjna z naczelnikami OSP i komendantami gminnymi ZOSP RP z terenu powiatu gorlickiego.

Tym razem gospodarzem odprawy był Burmistrz Miasta Bobowa. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza w odprawie udział wzięli:

-Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

-Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego,

-Pani Maria Gubała– Starosta Powiatu Gorlickiego,

-Pan Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Miasta Biecz,

-Pan Wacław Ligęza – Burmistrz Miasta Bobowa,

-Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa,

-Pan Jan Przybylski - Wójt Gminy Gorlice,

-Pan Jerzy Wałęga – Wójt Gminy Moszczenica,

-Pan Karol Górski – Wójt Gminy Ropa,

-Pan Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna,

-Pan Zbigniew Ludwin - Wójt Gminy Uście Gorlickie,

-Pan Wojciech Pietrusza Komendant Straży Miejskiej w Gorlicach,

- dh Krzysztof Kosiba  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Gorlicach wraz z Wiceprezesami Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Gorlicach, komendantami gminnymi, naczelnikami OSP z terenu powiatu gorlickiego.


Organizatorem odprawy była Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach. W naradzie udział wzięło 42 osób. Odprawę rozpoczął od przywitania gości Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, przedstawił program narady.

Odprawa podzielona została na panele tematyczne, które referowali poszczególni prelegenci:
- st.kpt. Waldemar Krok - podsumowanie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gorlickiego za 2019r.

- bryg. Andrzej Czeluśniak - podsumowanie stanu wyszkolenia członków OSP, mistrzostwa w ratownictwie medycznym, dotacje dla OSP z MSWIA, podsumowanie IGO OSP za 2019, sprawy operacyjne (wkładki kierowców, komora dymowa, szkolenia KPP, RODO akcje, wypadki pojazdów i ratowników, ELTE, wiatrołomy, jazda alarmowa, bakteria w rękawicach, usuwanie pojazdów z dróg).

- mł.bryg. Dariusz Surmacz - analiza pożaru w Mszance oraz sposoby dostarczania wody do pożaru.

- st.kpt. Marcin Barczyk - doskonalenie zawodowe w OSP (materiały szkoleniowe – KG PSP, pożar baterii film, firetrap).

- dh Przemysław Wszołek - sprawozdanie z działalności ZOP ZOSP RP Gorlice za 2019, kalendarz imprez programowych ZOSP RP na 2020 rok, program "małopolskie OSP 2020", odznaczenia ZOSP RP, raporty OSP, składki członkowskie ZOSP RP, program "kierunek kariera" i "kierunek kariera zawodowa.

Kolejnym punktem narady były wystąpienia zaproszonych gości, głos zabrali: Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pani Maria Gubała Starosta Gorlicki.

Odprawa była dla strażaków okazją nie tylko do zapoznania się z ważnymi sprawami referowanymi przez prelegentów, ale także mogli wymieniać wzajemne doświadczenia i poglądy. Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom i strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

   

Zdjęcia: Mateusz Książkiewicz /bobowa24.pl

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio