Z okazji Świat Wielkanocnych, które kojarzą się wszystkim z tradycją i ciepłem domowego ogniska w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

składam najserdeczniejsze   życzenia wszystkim druhom Ochotniczych Straży Pożarnych i mieszkańcom naszego powiatu oraz emerytom, rencistom i sympatykom naszej formacji.

Wyrażam nadzieję, ze tegoroczne Święta Wielkanocne, pomimo tak trudnego dla Nas okresu, upłyną w atmosferze pięknych polskich tradycji wielkanocnych, stając się dla Nas wszystkich źródłem duchowego wzbogacenia i umocnienia byśmy mogli w zdrowiu i z optymizmem spojrzeć z wiarą w przyszłość.

                                                                                                                           Wesołego Alleluja

 

                                                                                                               Komendant Powiatowy PSP

                                                                                                                           w Gorlicach

                                                                                                                    bryg. Krzysztof Gładysz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio