9 maja 2020 roku w sobotę Kluby Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach i  Klub HDK Moszczenica zorganizowały zbiórkę krwi w ramach XV edycji ogólnopolskiej akcji

strażacy w honorowym krwiodawstwie "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. Zbiórka krwi  w związku z pandemią koronawirusa w tym roku wyjątkowo odbyła się nie w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach ale w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Oddziale Terenowym w Gorlicach. W akcji udział wzięło łącznie 46 krwiodawców, z czego krew oddało 41 dawców co łącznie dało 18,45 litra krwi bezcennej dla ratowania życia ludzkiego. Wśród osób oddających krew było kilka osób, które oddały krew po raz pierwszy w życiu. Ze względu na zaostrzone rygory sanitarne, krwiodawcy musieli się podporządkować określonym przez  RCKiK procedurom. W akcji udział wzięli druhowie z OSP Bugaj, OSP Dominikowice, OSP Rożnowice, OSP Śnietnica, OSP Sitnica, OSP Staszkówka, OSP Uście Gorlickie a także organizatorzy krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy KP PSP Gorlice oraz Klubu HDK PCK Moszczenica. To pierwsza w tym roku akcja zorganizowana przez gorlickich strażaków jak widać po ilości osób w niej uczestniczących i ilości oddanej krwi cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Wszystkim osobom uczestniczący i wspierającym akcję serdecznie dziękujemy  i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych akcjach. Kolejna akcja planowana jest na listopad br.

 

  

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio