23 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach odbyła się uroczysta zbiórka podczas której  przekazano  do 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

z terenu powiatu gorlickiego drugą partię specjalnych zestawów przeznaczonych do realizacji przez jednostki zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się  koronawirusa COVID-19.

Każdy z zestawów składa się z:

- opryskiwacza spalinowego,

- 5 kg koncentratu - środka wirusobójczego,

- 4 szt. kombinezonów ochronnych,

- 4 szt. półmasek ochronnych typu FFP2,

-50 par nitrylowych rękawiczek ochronnych,

-1 litra oleju silnikowego do opryskiwaczy,

- 4 szt. gogli ochronnych.

W uroczystości przekazania sprzętu udział wzięli m.in.: Jadwiga Wójtowicz  Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  województwa małopolskiego druh Krzysztof Kosiba, bryg. Krzysztof Gładysz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, st. kpt. Waldemar Krok Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach, st. kpt. Marcin Barczyk D-ca JRG w Gorlicach i mł. bryg. Dariusz Surmacz Z-ca D-cy JRG w Gorlicach .

Zakup współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wkładu z budżetu państwa i województwa.

Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Surmacz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio