Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach apeluje o włączenie się w akcję pomocy dla st. ogn. Tomasza Kożucha.

We wrześniu 2020 roku nasz kolega st. ogn. Tomasz Kożuch funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, strażak Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach i jednocześnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy uległ zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wskutek występowania długotrwałych objawów oraz bardzo ciężkiego przebiegu choroby, naszego kolegę-strażaka przetransportowano do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na oddział zakaźny.

Ciężkie powikłania wywołane przez chorobę Covid-19 spowodowały bardzo duże zmiany w płucach - jedynym ratunkiem na tym etapie przebiegu choroby było zastosowanie sztucznego płuco-serca Ecmo. To, że Tomasz żyje zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu krakowskich lekarzy i użyciu najnowocześniejszego sprzętu medycznego. W ostatnich dniach został przewieziony do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie przeszedł dalsze badania oraz bardzo poważną operację przeszczepu płuc.

Zgodnie z prośbą rodziny naszego kolegi Tomka oraz w geście solidarności i chęci pomocy w długotrwałym procesie leczenia zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych o oddawanie krwi. Zbiórka potrwa od 7.11.2020 roku do 15.12.2020 roku. Krew będzie można oddawać w terenowych oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod hasłem „Krew dla Tomka” na numer miejsca poboru M228 lub w inny sposób praktykowany na terenie powiatów.

Akcję objął patronatem Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.


Zależy nam na tym, aby akcja objęła swym zasięgiem jak największe grono osób chętnych pomóc Tomkowi - w tym trudnym czasie pandemii prosimy jednocześnie o przestrzeganie aktualnie obowiązujących reżimów sanitarnych.

Każda jednostka PSP, OSP czy Klub Honorowych Dawców Krwi organizujące zbiórkę krwi na terenie Małopolski staje się partnerem akcji.

Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy!

W załączeniu przesyłamy do wydrukowania lub zamieszczenia na stronie www plakat promujący, który można uzupełnić o daty i miejsca akcji na terenie powiatów, a także nazwę partnera, np. KP PSP, OSP, HDK.

Organizatorzy akcji:
Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach
Klub HDK PCK „Strażak” przy KP PSP w Oświęcimiu
Strażacki Klub HDK „DAR SERCA” przy ZG ZOSP RP w Brzeźnicy
OSP Włosienica
OSP Chocznia
OSP Izdebnik
OSP Zarzyce Wielkie
Klub Motocyklowy Strażaków „Riders Of Flames”

Załączniki
 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio