Dwa miesiące wakacyjne były pracowite dla gorlickich strażaków, interweniowali oni aż 495 razy.  Porównując z rokiem ubiegłym w analogicznym okresie czasu zdarzeń tych było 253.


Strażacy 471 razy alarmowani byli do miejscowych zagrożeń, 20 razy uczestniczyli w gaszeniu pożarów i 4 razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych. Najwięcej interwencji bo aż 205  było związane  z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu, kolejnym zagrożeniem  do którego bardzo często wyjeżdżali strażacy były szerszenie i osy zagrażające mieszkańcom takich interwencji było 154. Silny wiatr w 41 przypadkach przyczynił się do działań ratowniczych a powodem były powalone drzewa i uszkodzone dachy. We wszystkich akcjach ratowniczo gaśniczych w analizowanym okresie czasu  brało udział 681 samochodów pożarniczych i 3117 strażaków.
W miesiącu lipcu i sierpniu Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach wraz z Gorlickim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowała trzy szkolenia dla strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. Szkolenie ukończyło 104 strażaków.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio