W miesiącach wakacyjnych (lipcu i sierpniu) Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach  zorganizowała akcję „Bezpieczne wakacje – otwarte strażnice 2014”. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji 285 dzieci w 10 zorganizowanych grupach.


Strażacy w ramach akcji przeprowadzili pogadankę i pokazy sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla:
- 58 dzieci z Nowosądeckiego Klubu Sportowego karate Kyokushin odpoczywających na  obozie sportowym w Ośrodku Wczasowo - Leczniczym w Wapiennym,
- 80 osób przebywających na warsztatach w Ośrodku Wsparcia – Klub Samopomocy Dialog przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „ Nadzieja” w Bieczu.
Prowadzone były również działania w ramach współpracy  z innymi instytucjami promujące bezpieczeństwo  i budujące pozytywny wizerunek strażaków w społeczeństwie.
Strażacy z JRG uczestniczyli w dwóch imprezach plenerowych:
- Jubileusz 55- lecia powstania „Uzdrowiska Wysowa” S.A – pokazy ratowniczo – gaśnicze,
- Piknik Charytatywny na zakończenie wakacji na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach– pokazy sprzętu ratowniczo - gaśniczego .
W akcjach plenerowych wzięło udział około 600 osób.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio