W poniedziałek 28 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbył się uroczysty apel, podczas którego powołany na stanowisko Komandanta Powiatowego w/w komendzie został mł. bryg. Krzysztof Okrzesik.Druga część  uroczystości związana była z wręczeniem dla  strażaków woj. małopolskiego odznaczeń, nominacjami na wyższe stopnie sużbowe i nagród pieniężnych. Wyróżnieni strażacy wyjątkowo sumiennie realizowali zadania służbowe, które wymagały znacznego nakładu pracy, a szczególnie zanagażowani byli w działania przeciwpowodziowe w okresie od 14 do 25 maja. Wśród awansowanych i nagrodzonych znaleźli się również gorliccy strażacy. W uroczystości uczestniczyli pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej i wielu zaproszonych gości, między innymi: nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki wraz z Komendantami Miejskimi/Powiatowymi PSP woj. małopolskiego, Parlamentarzyści a wśród nich Edward Siarka - Poseł na Sejm RP a zarazem Prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego,  władze samorządowe z terenu powiatu suskiego na czele ze Starostą Powiatu Tadeuszem Gancarzem i przedstawiciele lokalnych mediów.

Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych strażaków:

Odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali:
Srebrną
mł. bryg. KRAWIEC Jacek - KW PSP Kraków

Brązową
kpt. TRYBAŁA Wojciech - KP PSP Sucha Beskidzka

Krzyż Zasługi "Orderu Świętego Floriana" - Małopolski Kapelan Strażaków w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę nadał Srebrny Krzyż Zasługi "Orderu Świętego Floriana" dla:
nadbryg. MRÓZ Andrzej - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. SITKO Tadeusz - KM PSP Tarnów
asp. sztab. GWIAZDONIK Andrzej - KP PSP Sucha Beskidzka


Decyzje o awansie na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
Starszego brygadiera
bryg. MOTYKA Paweł - KM PSP Nowy Sącz

Brygadiera
mł. bryg. KŁÓSEK Robert - KM PSP Tarnów

Młodszego brygadiera
st. kpt. BIAŁOŃ Bohdan - KP PSP Gorlice
st. kpt. SURMACZ Dariusz - KP PSP Gorlice

Aspirant sztabowy
st. asp. KUZIEL Piotr - KP PSP Limanowa

Młodszy ogniomistrz
st. sekc. BADOWSKI Tomasz - KM PSP Tarnów

Starszy sekcyjny
sekc. SMAJEK Jakub

Komendant Główny PSP przyznał nagrodę pieniężną niżej wymieniony strażakom:
mł. bryg. BARNAŚ Janusz - KP PSP Nowy Targ
st. bryg. BASIAGA Janusz - KM PSP Nowy Sącz
sekc. BEDNARZ Marcin - KP PSP Myślenice
st. str. BŁACHUT Piotr - KP PSP Sucha Beskidzka
mł. bryg. CZELUŚNIAK Andrzej - KP PSP Gorlice
bryg. FILIPEK Piotr - KP PSP Oświęcim
st. bryg. GRYGOWICZ Dariusz - KP PSP Gorlice
asp. sztab. GWIAZDONIK Andrzej - KP PSP Sucha Beskidzka
st. asp. JANCZY Piotr - KP PSP Limanowa
st. bryg. JANCZY Grzegorz - KP PSP Limanowa
st. ogn. JANIA Stanisław - KM PSP Kraków
st. kpt. JANUSZ Mariusz - KM PSP Tarnów
kpt. JUROWICZ Andrzej - KP PSP Limanowa
asp. KACHEL Arkadiusz - KP PSP Sucha Beskidzka
st. bryg. KNAPIK Paweł - KW PSP Kraków
kpt. KUFTA Marek - KP PSP Bochnia
bryg. KURZEJA Janusz - KP PSP Limanowa
mł. bryg. ŁACIAK Mariusz - KP PSP Nowy Targ
mł. kpt. MIKOŁAJEK Tomasz - KP PSP Sucha Beskidzka
asp. sztab. OLEŚ Piotr - KP PSP Nowy Targ
mł. ogn. PASIEKA Adam - KP PSP Myślenice
mł. bryg. PIĄTEK Jarosław - KM PSP Kraków
mł. bryg. ROMANOWSKI Adam - KP PSP Zakopane
st. bryg. SITKO Tadeusz - KM PSP Tarnów
st. sekc. SMENDER Michał - KM PSP Kraków
mł. kpt. SMYRAK Gizela - KP PSP Sucha Beskidzka
asp. TURSKI Krzysztof - KM PSP Nowy Sącz
st. asp. WACŁAW Stanisław - KP PSP Zakopane
bryg. WOLAK Maciej - KP PSP Bochnia
kpt. WOŹNIAK Sebastian - KW PSP Kraków
mł. bryg. WÓJCIK Piotr - KM PSP Tarnów
asp. sztab. WÓJS Sławomir - KM PSP Nowy Sącz
mł. kpt. ZACHWIEJA Rafał - KP PSP Nowy Targ
mł. kpt. ŻYDEK Michał - KP PSP Oświęcim

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio