W dniu 4 listopada 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia tytułu "Strażaka Miesiąca". Miło nam poinformować, że wyróżnienie to trafiło do druha Tomasza Grądalskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Libuszy.


Jury konkursu zdecydowało o przyznaniu mu tego tytułu za uratowanie tonącej kobiety. Zdarzenie to miało miejsce 16 maja 2014 roku w rejonie zabudowań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Libusza. Podczas prowadzonych działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków gwałtownych opadów deszczu przez jednostki OSP z Libuszy i Korczyny. Około godziny 22.50 druh Tomasz Grądalski uczestniczący w akcji zauważył, że idąca wzdłuż ogrodzenia szkoły starsza kobieta, nagle zachwiała się i wpadła do przydrożnego rowu znikając pod wodą. Bez chwili zawahania strażak Gradalski wskoczył do wody i po chwili wyciągnął ją na powierzchnię oraz udzielił  niezbędnej pomocy. Dzięki jego  determinacji 67 letnia kobieta  przeżyła.
Nie da się ani słowami ani pieniędzmi podziękować za uratowanie komuś życia. Dzięki temu konkursowi możemy jednak promować takie postawy, odwagę strażaków, ich determinację i poświęcenie – powiedział Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys gratulując Strażakowi Miesiąca zdobycia tytułu.


W uroczystości uczestniczyli również znamienici goście: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Mróz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach st. bryg. Dariusz Grygowicz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Kazimierz Sady, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Krakowie dh Łukasz Smółka oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba.
Druh Tomasz Grądalski za swoją postawę i pomoc osobie w stanie zagrożenia życia  odebrał tytuł "Strażaka Miesiąca Września 2014 Województwa Małopolskiego" oraz nagrodę finansową. Nominowany jest także w konkursie na "Strażaka Roku 2014 Województwa Małopolskiego".


W ramach piątej edycji całorocznego konkursu „Strażak Roku Województwa Małopolskiego” wybierany jest Strażak Miesiąca. Później, spośród nominowanych „Strażaków Miesiąca” jury wybierze zwycięzcę plebiscytu – „Strażaka Roku”. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  z województwa małopolskiego.


Plebiscyt zorganizował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego. Partnerami przedsięwzięcia zostali Województwo Małopolskie oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.


 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio