W 2014 roku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Gorlicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego interweniowały 1657 razy, (wzrost ilości interwencji  porównując z rokiem poprzednim o 600, procentowo o 36,21%).

Zdarzenia te można podzielić na  pożary, których było 240 (spadek o 55 interwencji, procentowo o ponad 22,91%). Strażacy aż 1388 razy brali udział przy likwidacji miejscowych zagrożeń tj. wypadki drogowe, budowlane, chemiczne, ekologiczne, zdarzenia powstałe wskutek opadów deszczu i śniegu, przyborów wód, silnych wiatrów, likwidacji gniazd szerszeni zagrażających mieszkańcom. Ilość miejscowych zagrożeń  wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 o 47,40%. W roku 2014 strażacy wyjeżdżali aż 29 razy do alarmów fałszywych, ilość tych wyjazdów spadła w porównaniu z rokiem 2013 o 10,34%.  Ogółem w działaniach w 2014 roku uczestniczyło 2405 samochodów pożarniczych PSP i OSP (wzrost o 696 zastępów w porównaniu z rokiem ubiegłym,  procentowo 28,93 %). Łącznie we wszystkich akcjach  ratowniczo - gaśniczych wzięło udział 11251 strażaków (wzrost o 3745 strażaków procentowo 33,28%). W wyniku pożarów 8 osób zostało rannych, w wypadkach drogowych 6 osób poniosło śmierć, a 78 osób zostało rannych. Szacunkowa wartość strat w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń wyniosła około 2,7 mln. zł,  Wartość uratowanego mienia oszacowano na ponad 14,8 mln. zł.

Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,  w miesiącu maju i wakacji zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach tych akcji i nie tylko trzydzieści cztery zorganizowane grupy tj. łącznie 982 osoby.

Prowadzone były również działania w terenie we współpracy z Urzędem Miasta  w Gorlicach - "Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego ze społecznością lokalną" z Zespołem Szkół  nr 5 w Gorlicach – „Piknik Rodzinny”, Radą Rejonową PCK „Heepening z okazji 95 lecia - Polskiego Czerwonego Krzyża”, Szkołą Pływania „Delfin” w Gorlicach – „Piknik Delfin”, z Uzdrowiskiem Wysowa S.A - Jubileusz 55- lecia powstania „Uzdrowiska Wysowa” S.A, z Urzędem Miasta  w Gorlicach - Piknik Charytatywny na zakończenie wakacji na terenie Jarmarku Pogórzańskiego w Gorlicach. W/w  akcjach plenerowych wzięło udział około 1500 osób. Prowadzone były również pogadanki upowszechniające ochronę przeciwpożarową, zasady bezpieczeństwa oraz naukę pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz osób dorosłych w szkołach i przedszkolach na obozach, koloniach i warsztatach  tj: w Miejskim Zespole Szkół nr 5 Gorlicach – (155 uczniów) w Przedszkolu „ELFIK” w Gorlicach - (30 przedszkolaków) na obozie sportowym Nowosądeckiego Klubu Karate Kyokushin  – (58 dzieci) na warsztatach w Ośrodku Wsparcia – Klub Samopomocy Dialog przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „ Nadzieja” w Bieczu – (80 osób) w przedszkolu towarzystwa przyjaciół dzieci „Chatka misia uszatka” (25 przedszkolaków) w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Patrzyka w Lipinkach  – (141 uczniów) w Niepublicznym Przedszkolu Elfik w Gorlicach w dwóch oddziałach na ul. Krakowskiej i Kościuszki (44 przedszkolaków) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Binarowej  – (160 uczniów) w spotkaniach tych wzięło łącznie udział 693 osób.

Łącznie w czasie trwania akcji organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach oraz inne instytucje  uczestniczyło 3175 osób.
Uczestniczyliśmy również w pracach komitetu organizacyjnego na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej oraz Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Nasza Komenda współuczestniczyła w organizacji  turniejów i konkursów między innymi: Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży począwszy od szczebla gminnego aż do szczebla powiatowego, Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, I edycji konkursu plastycznego promującego honorowe krwiodawstwo pod hasłem: "strażacy ziemi gorlickiej na nich zawsze można polegać" na który wpłynęło 190 prac  oraz I Międzypowiatowego turnieju strażackiego w piłkę nożną w którym uczestniczyły drużyny z PSP i OSP reprezentujące powiaty: tarnowski, nowosądecki, jasielski i gorlicki.  
W marcu 2014 roku Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach zorganizowała II Bal Strażaków Powiatu Gorlickiego, który odbył się w Domu Strażaka w Wilczyskach.
W IX edycji programu pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach zajęła III miejsce pozyskując w ramach akcji 69 litrów krwi.
W 2014 roku organizowano ćwiczenia taktyczno - bojowe dla jednostek OSP i zmian służbowych JRG połączone z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji ludzi, w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w tym ćwiczenia powiatowe na kompleksie leśnym w Radocynie uczestniczyli w nich strażacy z JRG w Gorlicach, GOPR grupa Krynicka,, Policja, kierownictwo Nadleśnictwa Gorlice oraz strażacy z jednostek  OSP z (Dominikowic, Biecza, Kobylanki, Krygu, Moszczenicy, Ropy, Sękowej, Uścia Gorlickiego, Małastowa, Wójtowej,  Szalowej, Łużnej, Gładyszowa, Zdyni i Ropicy Górnej).

W zakresie działalności szkoleniowej przeprowadzono cykl szkoleń dla strażaków jednostek OSP powiatu gorlickiego przeszkalając łącznie 449 strażaków OSP  na kursach:
-szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II – 34 strażaków OSP,
-szkolenie strażaków ratowników kurs jednolity– 158 strażaków OSP,
-szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP – 125 strażaków OSP.
-szkolenie dowódców OSP – 28 strażaków OSP.
-szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 104 strażaków OSP.

Statystyki częstotliwości interwencji za lata 2013-2014:


2014r.
-1657 interwencji - średnio zdarzenie co około  5,2 h,
-1388 miejscowych zagrożeń - miejscowe zagrożenie co około 6,3 h,
-240 pożarów - pożar co około 36,5 h,
- 29 alarmy fałszywe -  alarm fałszywy co około 12,5 dnia.


2013r.
-1057 interwencji - średnio zdarzenie co około  8,2 h,
-730 miejscowych zagrożeń - miejscowe zagrożenie co około 12 h,
-295 pożarów - pożar co około 28 h,
-32 alarmy fałszywe -  alarm fałszywy co około 11,4 dni.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio