15 grudnia 2019r. 28 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gorlickiego przystąpiło do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Program zajęć obejmował 130 godzin lekcyjnych. Zajęcia trwały od 15 listopada do 16 grudnia 2019 r. Komisję egzaminacyjną powołał Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był bryg. Maciej Knapik z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, członkami komisji był mł. bryg. Arkadiusz Nosal z KM PSP w Nowym Sączu  i bryg. Andrzej Czeluśniak – Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego z KP PSP w Gorlicach. Egzamin składał się z części teoretycznej tj. testu sprawdzającego poziom zdobytej wiedzy oraz części praktycznej na, którą składały się: obsługa aparatu powietrznego, znajomość sprzętu pożarniczego, użycie rzutki ratowniczej, wydobywanie osoby poszkodowanej z samochodu osobowego oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu taktyki działań gaśniczych z użyciem drabiny D-10W. Wszyscy druhowie pozytywnie zaliczyli obie części egzaminu, co pozwoliło im ukończyć szkolenie i nabyć uprawnienia do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhom OSP gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej działalności ratowniczej.

Zdjęcia: bryg. Andrzej Czeluśniak i mł.bryg. Dariusz Surmacz

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio