25 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach odbyło się podsumowanie działalności komendy w Gorlicach za 2019 rok.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście między innymi: Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pani Maria Gubała Starosta Gorlicki, Pan Mirosław Waląg Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego, Burmistrzowie i Wójtowie, Prezesi gminni  OSP z terenu powiatu gorlickiego. Ponadto w naradzie udział wzięli dh Krzysztof Kosiba Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie, dh Eugeniusz Stukus Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach, dh Tomasz Tarasek Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gorlicach, Pan Marian Świerz Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, Pan Aleksander Górski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, Pan Daniel Korzeń Prezes Gorlickiego WOPR, Pan Ryszard Cygańczuk Członek Zarządu GOPR grupy Krynickiej a także przedstawiciele Nadleśnictwa Gorlice Nadleśnictwa Łosie, funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. 

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, który przywitał zaproszonych gości  a następnie przedstawił charakterystykę  powiatu gorlickiego oraz informację o działalności Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach za rok 2019 w tym działalność organizacyjno-kadrową i finansową. Podczas podsumowania Komendant Powiatowy omówił także występujące zagrożenia na terenie powiatu gorlickiego. Kolejnym prelegentem był Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach st. kpt. Waldemar Krok, który przedstawił działania komendy w zakresie operacyjno-szkoleniowym, kontrolno-rozpoznawczym, kwatermistrzowsko-technicznym i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Zaprezentował również statystyki zdarzeń wraz  z przykładami specyficznych akcji ratowniczo-gaśniczych w 2019 roku. Ponadto została przekazana  informacja dotyczącą przekazanych dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego. Tematykę z zakresu prewencji społecznej przedstawił Z-ca D-cy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz.

Kolejnym punktem narady były wystąpienia zaproszonych gości, głos zabrali: st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Barbara Bartuś Poseł na Sejm RP, Pani Jadwiga Wójtowicz Radna Województwa Małopolskiego, Pani Maria Gubała Starosta Gorlicki. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście pozytywnie  ocenili pracę strażaków zarówno państwowej jak i ochotniczych straży pożarnych ich  zaangażowanie w realizację zadań ratowniczych codzienny trud dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz wzorową współpracę z samorządami   szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Podsumowując naradę  Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Gładysz przedstawił cele i kierunki działania na 2020 rok. Podsumowanie roku przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach było okazją do podziękowań dla wszystkich osób za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz poprawy organizacji i stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu gorlickiego.

  

Zdjęcia:asp. Daniel Maciuszek

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio