W ubiegłym tygodniu Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach przeprowadziła dwa szkolenia dla strażaków z OSP z KSRG i komendantów gminnych z powiatu gorlickiego.

23  marca 2020 r. o godz. 16.00 Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach  zorganizowała dla druhów OSP z KSRG  z powiatu gorlickiego szkolenie on-line w formie wideokonferencji. Program szkolenia obejmował tematy zawarte w procedurze postępowania w przypadku działań przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19. Strażaków zapoznano z wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia druhów podczas działań w środki ochrony indywidualnej, zakresem prowadzenia  działań ratowniczych i pomocniczych przez druhów OSP z KSRG. Przypomniano również obowiązujące zasady dot. właściwego posługiwania się sprzętem stanowiącym wyposażenie ochrony osobistej oraz przestrzeganiem obowiązku stosowania środków ochrony. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z wszystkich  16 jednostek OSP z KSRG z powiatu gorlickiego.

27 marca 2020 r. o godz.15.00 odbyło się szkolenie dla komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego. Podczas wideokonferencji przekazano druhom informacje o bieżącej realizacji działań ratowniczych i pomocniczych związanych z epidemią koronawirusa. Poruszono również kwestie  kampanii informacyjnej w ramach której, strażacy w swoich miejscowościach za pośrednictwem megafonów samochodów ratowniczych będą przekazywać komunikaty głosowe mające na celu informowanie społeczeństwa o obowiązku pozostania w domu celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. W szkoleniu uczestniczyło 8 komendantów gminnych  z powiatu gorlickiego.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio