Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, z myślą o dzieciach pozostających w tym okresie w domach, przebywających na półkoloniach jak i korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku w mieście Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach organizuje akcję "Bezpieczne zimowisko - otwarte strażnice 2015".

Wszystkim nam zależy by wypoczynek ten przebiegał w sposób bezpieczny bez sytuacji stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia.


Główne cele akcji to:
-umożliwienie bezpośredniego zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
-zapoznanie ze sprzętem i wyposażeniem występującym w PSP oraz prowadzoną działalnością ratowniczo-gaśniczą,
-nauka udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy pod okiem strażaków ratowników,
-udzielenie informacji o postępowaniu w przypadku powstania pożaru lub w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.
Zwiedzanie JRG odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 13.00 w grupach maksymalnie 20 osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Odpowiedzialni za koordynację akcji:
D-ca JRG bryg. Zbigniew Szurek
Z-ca D-cy JRG mł. bryg. Dariusz Surmacz


Numery kontaktowe:
(18)3549320
(18)3549321
(18)3549300


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach w 2014 roku również organizowała akcje nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, w miesiącu maju oraz podczas wakacji zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży  nie tylko z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach tych akcji trzydzieści cztery zorganizowane grupy tj. łącznie 982 osoby.

Vademecum Bezpieczne Zimowisko 2015

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio