8 stycznia 2020r. w auli Domu Polsko-Słowackiego im. Dusana Jurkovica w Gorlicach odbył się wykład dla 82 słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku.

W 2019 roku Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Gorlicach oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorlickiego interweniowały na terenie powiatu gorlickiego 1508 razy (wzrost ilości interwencji  porównując z rokiem poprzednim o 180, procentowo o 13,6%). W ubiegłym roku na terenie powiatu gorlickiego doszło do 413 pożarów (wzrost o 79 interwencji, procentowo o 23,7%).  Największe pożary:

- pożar budynku magazynowego (stodoły) w Bystrej, udział brało 20 zastępów,

- pożar stolarni w Krygu, udział brało 15 zastępów,

- pożar zakładu galanterii drzewnej w Bieczu, udział brało 12 zastępów,

- pożar budynku gospodarczego w Mszance i Dominikowicach, udział brało po 11 zastępów.

Na terenie powiatu gorlickiego doszło do 1043 miejscowych zagrożeń (wypadków drogowych, silnego wiatru, opadów deszczu, chemiczne, ekologiczne).Ilość miejscowych zagrożeń  wzrosła w porównaniu z rokiem 2018 o 106 interwencji, czyli o około 11,3%. W roku 2019 strażacy wyjeżdżali 52 razy do alarmów fałszywych, ilość tych wyjazdów spadła w porównaniu z rokiem 2018 o 5 interwencji, czyli o 9%.  Ogółem w działaniach w 2019 roku uczestniczyło 2556 samochodów pożarniczych PSP i OSP (wzrost o 148 zastępów w porównaniu z rokiem ubiegłym,  procentowo 5,7 %). Łącznie we wszystkich akcjach  ratowniczo - gaśniczych wzięło udział 11554 strażaków (wzrost o 710 strażaków procentowo 6,5%). W wyniku pożarów nikt nie zginął, 5 osób zostało rannych. W wyniku miejscowych zagrożeń 9 osoby poniosło śmierć, a 164 osoby zostały ranne. Szacunkowa wartość strat w wyniku pożarów to około 3 593 800 zł w wyniku miejscowych zagrożeń to około 3 030 600 zł., łącznie 6 624 400 zł.  Wartość uratowanego mienia w pożarach oszacowano na około 22 537 000 zł a w miejscowych zagrożeniach na około 2 835 000 zł., łącznie 25 372 000 zł.

Popularyzacja  wśród społeczeństwa Państwowej Straży Pożarnej  i dokonań strażaków z KP PSP w Gorlicach poprzez informowanie społeczeństwa powiatu o prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz akcjach mających na celu popularyzację bezpieczeństwa i Państwowej Straży Pożarnej

W 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Gorlicach prowadziła kampanie i akcje mające za zadanie popularyzację bezpieczeństwa między innymi: „Stop pożarom traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Nawiązując do corocznej tradycji popularyzacji zagadnień szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w miesiącu maju zorganizowano dni otwartych strażnic dla dzieci i młodzieży z powiatu gorlickiego. Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą w Gorlicach odwiedziło w ramach akcji i poza nimi  piętnaście zorganizowanych grup tj. łącznie 402 osoby.

Wykaz przedszkoli, szkół i instytucji, które zwiedzały JRG w Gorlicach w 2019 roku:

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Łosiu – (32 dzieci),

- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  z OSP Mszanka – (10 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Kobylance – (21 dzieci),

- Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach – (22 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Ropie – (32 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Bobowej – Oddział przedszkolny – (24 dzieci),

- Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Gorlicach – (27 dzieci),

- Zespół Szkół w Staszkówce (14 dzieci),

- Hufiec Pracy – (12 dzieci),

- Miejski Zespół Szkól nr 5 w Gorlicach - półkolonia - (dwie grupy 49 dzieci i 56 dzieci).

- Środowiskowy Dom Opieki Społecznej w Bieczu z Filią w Gorlicach (33 osoby),

- Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach – (półkolonia 22 dzieci),

- Samorządowe Przedszkole w Stróżówce (26 dzieci i 2 nauczycieli),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej (18 dzieci i 2 nauczycieli).

 

Strażacy z JRG w Gorlicach wzięli udział w jedenastu imprezach plenerowych organizowanych przez inne instytucje tj.:

- 2 Klasyczna Gorlicka majówka w Gorlicach,

- Piknik charytatywny na leczenie Tosi i Piotra OSiR w Gorlicach,

- Piknik rodzinny z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Zarząd Osiedla nr 1 ul. Sportowa 11 w Gorlicach.

- Piknik rodzinny z Okazji Dnia Dziecka w Gorlicach organizowany przez Zarząd Osiedla nr 4 ul. Chopina w Gorlicach.

- Piknik Integracyjny  w ramach obchodów X Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych ZS nr 5  w Gorlicach.

-  XXI Festyn Parafialny  w Parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

- Piknik Rodzinny w Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach organizowany przez Stowarzyszenie „Ponad Ograniczeniami”.

- Dwa Pikniki na zakończenie wakacji  w Gorlicach organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Małopolska w Gorlicach i Kluby Osiedlowe „Halerówka” i „Jubilat”.

- Mini Bieg Naftowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Maraton Gorlice  na stadionie OSiR  w Gorlicach - pokazy ratowniczo-gaśnicze.

 -  X edycji Pogórzańskich Atrakcji Naukowych „W kręgu czterech żywiołów” w Łużnej.

W  akcjach plenerowych wzięło udział około 1400 osób.

 

Prowadzone były również pogadanki upowszechniające ochronę przeciwpożarową, zasady bezpieczeństwa oraz naukę pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych instytucji w szkołach i przedszkolach tj:

- Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy w Szymbarku – (18  dzieci),

- Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach – (dwie grupy 11 dzieci i 21 dzieci),

- Szkoła Podstawowa w Dominikowicach – (60 dzieci),

- Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach (40 policjantów),

- Szkole Podstawowej w Ropie (8 uczniów),

- Niepublicznych Przedszkolach Elfie w Gorlicach (trzy grupy 82 osoby),

- Obozie Harcerskim Okręgu Mazowieckiego ZHR Warszawa  w Radocynie (113 osób),

- Świetlica Parafialna Przystań w Gorlicach (36 dzieci i 4 opiekunów),

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej (136 dzieci i 6 nauczycieli),

Łącznie w prelekcjach uczestniczyło 535 osób.

Strażacy w 2019 roku uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorzy w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędach, domach opieki społecznej w 46 ewakuacjach w których uczestniczyło łącznie 7777 osób. 

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach od 11 grudnia 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku odwiedzili 57 placówek oświatowych. Spotkania w szkołach były okazją do przekazania kalendarzy PSP na 2020 rok  oraz przeprowadzenia prelekcji  dla uczniów i nauczycieli na temat ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych, bezpiecznego dogrzewania w tym zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazywali również informacje na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Łącznie w spotkaniach ze strażakami uczestniczyło 5045 uczniów oraz 240 nauczycielami.

W ramach akcji, kampanii, prelekcji, próbnych ewakuacjach w 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach zrealizowali aż 141 spotkań z uczniami, nauczycielami, władzami powiatu, gmin, mieszkańcami powiatu. Uczestniczyło w nich 15399 osób.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach  w 2019 roku uczestniczyli w organizacji  turniejów i konkursów między innymi:

- Konkursu Kalendarzowego PSP 2020,

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,

- Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej,

- Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

- Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,

- XXX Spartakiady Honorowych Dawców Krwi PCK,

W ramach XIV edycji programu pn. "Strażacy w honorowym krwiodawstwie ognisty ratownik - gorąca krew" Klub HDK przy Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach  podczas  dwóch zorganizowanych akcji w maju i listopadzie pozyskał dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach  blisko 64 litry krwi.

Szkolenia dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w 2019r.

- 2 szkolenia podstawowe jednoetapowe po 2015r. ( 1 i 2st. razem, ratownictwo techniczne i ratownictwo wodne), przeszkolono 65,

- 1 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, przeszkolono 10,

- 1 szkolenie dowódców OSP, przeszkolono 15,

- 2 szkolenia z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, część teoretyczna, przeszkolono 64,

- 1 szkolenie naczelników OSP, przeszkolono 17,

 Łącznie przeszkolono 271 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zakończyli akcję przekazywania kalendarzy na 2020 rok i prelekcji w placówkach oświatowych.

Okres świąteczno - noworoczny, to czas kiedy pojawiają się w sklepach i na straganach różnego rodzaju petardy i fajerwerki.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu własnym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio