18 października 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisana i przekazana została umowa na zmodernizowanie gazowej kotłowni centralnego ogrzewania w Komendzie Powiatowej PSP w Gorlicach.

20 października 2019 roku odbędzie się XVIII Pielgrzymka Strażaków Województwa małopolskiego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

5 października 2019 roku w Sękowej miała miejsce uroczystość związana z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej,

6 października 2019 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalowej odbył się uroczysty apel związany z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu pożarniczego dla OSP Szalowa.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio